Pagdating sa english

Posted by / 27-Dec-2017 07:22

Ang mga ibang paaralan ay isinasama na rin ang Tourism sa kursong ito.

Kung ikaw ay mahilig magluto, bagay sa’yo sa restoran.

Ang bagsak kasi ng mga magtatapos dito ay sa mga hotel at restoran.

Kung ikaw ay mahilig magluto, bagay sa ‘yo sa restoran.

Ang mga estudyante sa kursong ito ang kadalasan may pinakamakulay na uniporme.

Matinding puyat, disiplina, mahal ang tuition fee, affiliation fee at miscellaneous fee, at mahirap ding pumasa sa board exam kapag Nursing ang kinuha mo, kaya’t mag-isip-isip ka muna kung kaya mo talaga ang kursong ito.

Kasabihan ito na nagpasalin-salin na sa ating mga ninuno, na ang kahulugan ay marapat lamang na tumanaw tayo ng utang na loob at ma-appreciate natin ang mga kabutihan at magagandang bagay na ginawa sa atin ng ating mga magulang o ng mga taong nagpalaki at nag-aruga sa atin.

Bachelor of Science in Computer Science/Information Technology.

Sasabihin ko sana, ito ang nababagay na kurso para sa mga iilang nerd at geek na estudyante.

Napansin n’yo ba na sa isang tingin mo pa lang sa isang grupo ng mga estudyante sa kolehiyo, alam mo na kung anong kurso ang kinukuha nila? Kadalasan, dito nagsisimula ang mga gustong maging abogado. Kinakailangan nilang ugaliing maging maingay kasi ang magiging trabaho nila ay maging reporter o DJ ng radyo, at kung papalarin, maging host sa telebisyon gaya ng ABS-CBN at GMA Networks.6. Kung hindi ka pumasa sa Accountancy, meron ang Commerce Department na handang sasalo sa ‘yo. Merong Entrepreneurship sa mahilig sa negosyo, Management Accounting kung gusto mong maging consultant sa pabrika at Banking and Finance kung gusto mo sa bangko. Sa uniporme pa lang nila, makikilala mo na silang guro.

Ito’y dahil meron mga katangian ng mga estudyanteng ito na wala sa ibang mga kurso.8. Kung hindi sila tutuloy na maging abogado, tumatakbo sila bilang SK Chairman o konsehal sa bayan nila.7. Kadalasan, dito matutuklasan ng mga estudyante ang hilig nila sa negosyo.5. Magnanais kang sana, ganitong edad na lang ang guro mo sa Pilipino noon.

pagdating sa english-58pagdating sa english-69pagdating sa english-46

Pero dahil isa ito sa mga sikat na kurso, marami pa rin ang kumukuha dito.

One thought on “pagdating sa english”

  1. Because of the risk of contamination, you are not allowed to harvest bivalve shellfish (for any purpose) within: (1) 300 metres around industrial, municipal and sewage treatment plant outfall discharges (2) 125 metres around a marina, ferry wharf, floating living accommodation, or any finfish net pen (exceptions described as follows) (3) 25 meters around any floating living accommodation facility located within a shellfish aquaculture tenure where a zero-discharge and appropriate waste management plan is a condition of the Aquaculture Licence and is approved by the Regional Interdepartmental Committee (4) 0 meters of any finfish net pen within an aquaculture tenure where an Integrated Multi-Trophic Aquaculture Management Plan approved by the Regional Interdepartmental Committee is in operation. On deterioration this must produce a rectangular opening with a minimum size of 7 cm x 20 cm, or a square opening with a minimum size of 11 cm x 11 cm.

  2. One woman sends me a message heavily laden with sexual innuendo and I come to regard her as the mistress of the single entendre. Another woman's first contact with me included a plan for a day out together, including visits to art galleries, a stroll round a park and then "a few hours under the duvet". I'm later propositioned by someone who tells me she has an hourglass figure.