Att dating

Posted by / 13-Oct-2017 02:01

Att dating

Kritiken lät inte vänta på sig - och Freud retirerade.Men som så ofta öppnades i stället en annan, mer möjlig, väg: I sitt fortsatta teoretiserande utgick Freud från den primära betydelsen av omogna och omedvetna fantasier bakom senare symptomutveckling.Han ger upp hypnosen som behandlingsmetod och låter patienten berätta fritt om sitt inre liggande på en soffa.Själv sitter han vid sidan om soffan, bakom patientens huvud, och lyssnar koncentrerat.

Den fria associationen innebär att terapeuten själv skapar innehåll i det patienten uttrycker.

I boken Studier i hysteri(Studien über hysterie) (1895) beskriver Freud och Breuer en rad intressanta sjukdomsfall.

Man börjar nu också använda termer som bortträngning och det omedvetna för att förklara det psykologiska skeendet bakom de hysteriska symptomen.

Hysterikan led av en rad mer eller mindre dramatiska symptom som det inte gick att finna några fysiologiska orsaker till.

Hysterin betraktades därför vanligtvis som ett uttryck för ärftliga defekter och degeneration.

att dating-44att dating-10att dating-19

One thought on “att dating”